„Dzwonek na obiad” stypendium obiadowe dla dzieci

Ruszyła kolejna odsłona programu „Dzwonek na obiad” fundacji „Być Bardziej”. O stypendium obiadowe mogą ubiegać się dzieci z rodzin, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jedną osobę. Zgłoszenia do programu na rok szkolny 2016/2017 można składać do 15 września 2016 r. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić swój udział należy przesłać …

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla chętnych z Tarnowa

Województwo Małopolskie, Gmina Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Tarnowa oraz Dyrekcja i Zespół Realizatora -Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie serdecznie zapraszają dzieci z Miasta Tarnowa do udziału w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2016 r. Szczepienia w Tarnowie realizowane są przez następujące przychodnie wybrane w trybie konkursu ofert: …

MAMY PRAWO – wyniki audytu społecznego szpitali i oddziałów położniczych w województwie małopolskim

Pod koniec czerwca w Centrum Obywatelskim w Krakowie odbyła się konferencja zatytułowana „Mamy prawo – jak jest realizowane przez małopolskie szpitale i oddziały położnicze?”, na której po raz pierwszy zaprezentowano wyniki przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Obywatel Mama audytu społecznego szpitali i oddziałów położniczych w województwie małopolskim oraz wręczono certyfikaty „Znamy i dbamy o prawo mamy”. Audyt, przeprowadzony w …

5 – 7 sierpnia 2016 Otwarte Wrota Pogórza, czyli Ty decydujesz, w co się pakujesz

Pogórza po raz kolejny otwierają swoje wrota. Za darmo. W dniach 5-7 sierpnia 2016 w ramach akcji Otwarte Wrota Pogórza na turystów czeka ponad 50 atrakcji, 100 godz. inspiracji, 60 pasjonatów, przewodników oraz specjalistów. W ten wyjątkowy weekend, w wybranych godzinach, pod opieką przewodników i całkowicie za darmo będzie można zwiedzić muzea, skanseny, miejscowości czy np. wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych.  Otwarte Wrota Pogórza to …

Letnie porady dla mamy i taty w Parku Strzeleckim

Rozpoczął się cykl wakacyjnych spotkań ze specjalistami w ramach projektu „Letnie porady dla mamy i taty”. W każdy weekend, aż do 11 września, na rodziców, którzy chcą rozwiać swoje obawy i wątpliwości dotyczące rozwoju dzieci czekać będą specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie – psycholog, pedagog i logopeda. Konsultacje …