„Kobiety do pracy!” – nabór do projektu wspierającego aktywizację zawodową kobiet

Informujemy o rekrutacji do projektu  „Kobiety do Pracy!” realizowanego przez EUROKONSULTANT w partnerstwie z Centrum Edukacji „SIGMA” w Tarnowie. Program skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych kobiet z terenu województwa małopolskiego  (powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego – bez miasta Tarnów). W ramach projektu oferowane jest wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników …

Bezpłatne warsztaty związane z atopowym zapaleniem skóry oraz alergią pokarmową

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie organizuje trzecią edycję bezpłatnych warsztatów skierowanych do rodziców, których dzieci zmagają się z atopowym zapaleniem skóry, czyli AZS. Zainteresowani powinni zgłaszać się w punkcie informacyjnym pod nr tel. 14 63 10 290. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin warsztatów przewidziano na 24. września (sobota) w godz. 10:00 …

„Piękno ojczyzny malowane pędzlem i duszą” – nowa wystawa w Galerii Aniołowo

We wrześniu Galeria Aniołowo zaprasza na wystawę twórczości uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  z ul. Ostrogskich w Tarnowie, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie, zatytułowanej „Piękno ojczyzny malowane pędzlem i duszą”. Wystawa jest ukazaniem oczami osób niepełnosprawnych walorów piękna naszej ojczyzny od Tatr aż po Hel, od Pomorza do Podkarpacia. …

„Dzwonek na obiad” stypendium obiadowe dla dzieci

Ruszyła kolejna odsłona programu „Dzwonek na obiad” fundacji „Być Bardziej”. O stypendium obiadowe mogą ubiegać się dzieci z rodzin, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jedną osobę. Zgłoszenia do programu na rok szkolny 2016/2017 można składać do 15 września 2016 r. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić swój udział należy przesłać …

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla chętnych z Tarnowa

Województwo Małopolskie, Gmina Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Tarnowa oraz Dyrekcja i Zespół Realizatora -Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie serdecznie zapraszają dzieci z Miasta Tarnowa do udziału w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2016 r. Szczepienia w Tarnowie realizowane są przez następujące przychodnie wybrane w trybie konkursu ofert: …