Dla przyszłych i obecnych mam

Aktualny (2007) schemat sztucznego żywienia niemowląt

  WIEK (miesiące) LICZBA POSIŁKÓW WIELKOŚĆ PORCJI1 RODZAJ POSIŁKU 1 7 x 90 – 110 ml Mleko początkowe 2 6 x 110 – 130 ml Mleko początkowe 3 6 x 130 ml Mleko początkowe 4 6 x 150 ml Mleko początkowe 5 5...

Aktualny (2007) model żywienia niemowląt karmionych piersią

  WIEK (miesiące) RODZAJ POŻYWIENIA / ŻYWNOŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA 1 – 6 Karmienie piersią na żądanie Karmienie piersią1Posiłki dodatkowe – w 5-6 miesiącu Początkowo (nie wcześniej niż w 5 miesiącu i nie później...

Karmienie piersią

Komunikat w zakresie karmienia piersią jako wzorcowego sposobu żywienia niemowląt oraz preparatów zastępujących mleko kobiece (sztucznych mieszanek) Departament Matki i Dziecka rekomenduje wyłączne karmienie piersią...