Dziecko na kolonii – jak zawrzeć umowę z organizatorem

Wysłanie dziecka na kolonię, zwłaszcza pierwszą, wiąże się z wieloma sprawami do ogarnięcia przez rodzica. Jedną z nich jest wnikliwe przeczytanie dokumentów kolonijnych, które rodzic otrzymuje od organizatora. Czy wiemy, co powinno się w nich znaleźć i jakie mają znaczenie? Dokumenty kolonijne rodzic otrzymuje od firmy, w której kupuje obóz dla dziecka, zwykle drogą mailową …

Większe wsparcie finansowe dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Protesty rodziców niepełnosprawnych dzieci w Sejmie przyniosły skutek w postaci uchwalenia ustawy podnoszącej świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Wsparcie finansowe wzrośnie od 1 maja br. z obecnych 820 zł do 1000 zł netto. Od 1 stycznia 2015 r. będzie to 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł netto. Świadczenie pielęgnacyjne …

Zmiany w urlopach wychowawczych od 1 października 2013

Z dniem 1 października 2013 wchodzą w życie następujące zmiany w urlopach wychowawczych: 1) Zmienia się przede wszystkim określenie wymiaru urlopu wychowawczego: zamiast „do 3 lat” ustawodawca posłużył się sformułowaniem „do 36 miesięcy”. Wymiar urlopu nie uległ więc zmianie, a jedynie sposób określenia. 2) Każdy z rodziców lub opiekunów dziecka ma wyłączne prawo do 1 …

Adopcja

Adopcja oznacza przybranie, usynowienie. Jest to więc akt uznania dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne potomstwo. Akt ten ma nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także i prawny. Jego efektem jest powstanie określonej relacji prawnej łączącej dziecko i jego nowych rodziców, tożsamej z relacjami rodzinnymi, opartymi na więzach krwi i pochodzenia. …

Dodatkowe 200 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r. Oznacza to, że w praktyce opiekunowie niepełnosprawnych …