Prawo

Dzienny opiekun

Podobnie jak w przypadku żłobka i klubu dziecięcego także instytucja dziennego opiekuna ma pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki...

Klub dziecięcy

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 roku życia), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z...

Żłobek

Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 roku życia), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z...

Potwierdzanie prawa do świadczeń (eWUŚ)

Czy jestem ubezpieczony? Przychodząc do lekarza zadajesz sobie pytanie, czy jestem ubezpieczony? Czy mam prawo do świadczeń? Od 1 stycznia 2013 r. nie trzeba już wróżyć z fusów...

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Nie zapomnij. Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do...