U lekarza

Potwierdzanie prawa do świadczeń (eWUŚ)

Czy jestem ubezpieczony? Przychodząc do lekarza zadajesz sobie pytanie, czy jestem ubezpieczony? Czy mam prawo do świadczeń? Od 1 stycznia 2013 r. nie trzeba już wróżyć z fusów...

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Nie zapomnij. Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do...