Urlop rodzicielski i urlop ojcowski

Urlop rodzicielski Nowa ustawa o urlopach związanych z urodzeniem się dziecka wprowadziła od dnia 17 czerwca 2013 r. urlop rodzicielski. Jego wymiar wynosi do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlop ten przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu przed nim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (art. 182¹ª § 1 Kodeksu Pracy). Urlop rodzicielski można wykorzystać …

Urlop macierzyński

Podstawowy urlop macierzyński Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę albo umowy o pracę nakładczą. Nie ma znaczenia na jaki czas jest zawarta umowa, wymiar czasu pracy, czy staż. Korzystanie z urlopu macierzyńskiego można rozpocząć jeszcze przed urodzeniem dziecka. Do dnia porodu …

Przyszła mama w pracy – ochrona i prawa kobiet w czasie ciąży

Kobieta podlega szczególnej ochronie prawa pracy już od chwili zajścia w ciążę. Warto znać swoje prawa i wiedzieć z jakich przywilejów można skorzystać w tym czasie. Przede wszystkim w tym czasie pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z nią umowy o pracę (art. 177 § 1 Kodeksu Pracy).  Ale uwaga! Są wyjątki. Przepisu tego nie stosuje …

„Pracujący rodzice” – program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizuje od czerwca br. program specjalny obejmujący wsparciem bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat, w szczególności, spośród tej grupy osoby samotnie wychowujące dzieci, długotrwale bezrobotne i osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Formy wsparcia realizowane w ramach programu: 1) poradnictwo …

Dowiedz się więcej na temat urlopów rodzicielskich

W związku z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji kodeksu pracy, wydłużającej urlopy dla rodziców Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową www.rodzicielski.gov.pl, gdzie obecni i przyszli rodzicie znajdą odpowiedzi dotyczące zmian w uprawnieniach przysługujących podczas opieki nad małym dzieckiem. – Strona powstała w oparciu o pytania nadsyłane w ostatnich miesiącach do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. …