Warto wiedzieć

Światowy Dzień Wcześniaka – 17 listopada

Już po raz trzeci 17 listopada obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Wcześniaka. W tym dniu na całym świecie słynne budynki zostaną podświetlone na fioletowo na...

16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez...

Zintegrowany Informator Pacjenta – ZIP

ZIP to Zintegrowany Informator Pacjenta. Jest to ogólnopolski serwis, który udostępnia zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia. Informacje dotyczą danych gromadzonych od 2008...

Ciekawe graffiti w ramach kampanii „Życie to rozwój”

W ramach programu „Życie to rozwój” (realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego oraz...

Rodziny wielodzietne zapłacą mniej za wywóz śmieci.

Od dnia 1 lipca b.r. rodziny wielodzietne będą mogły ubiegać się o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art. 6k ust. 4 Ustawy z...