Zaadoptuj zwierzaka – Azyl dla psów i kotów w Tarnowie

Działa już od 1999 roku. Zadaniem azylu jest sprawowanie opieki nad psami i kotami, przetrzymywanie ich po wyłapaniu podczas interwencji (gdy zagrażają bezpieczeństwu ludzi, wymagają nagłej opieki weterynaryjnej lub są odbierane właścicielom), poszukiwanie i oddawanie psów i kotów nowym właścicielom. Azyl regularnie organizuje różne akcje, w czasie których promuje adopcje zwierząt. Poznaj psy i koty …

Karta Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej

Powiat Tarnowski także wspiera duże rodziny. Karta Dużej Rodziny uprawnia rodziny z powiatu tarnowskiego do korzystania z ulg i zwolnień w dostępie do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach. Wystarczy mieszkać na terenie powiatu tarnowskiego, na swoim utrzymaniu mieć co najmniej trójkę dzieci oraz zgłosić się do Zespołu ds. …

Karta Tarnowskiej Rodziny – warto posiadać

Karta Tarnowskiej Rodziny to Program Gminy Miasta Tarnowa, który ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, wzmocnienie kondycji finansowej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. Z Karty Tarnowskiej Rodziny mogą korzystać wszystkie rodziny, które mieszkają na terenie Miasta Tarnowa i mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci (do 18-tego roku życia lub do 24-go jeśli …