Do jakiego wieku dziecka rodzic nie powinien się martwić, że dziecko nie potrafi wymawiać głosek „r” i „sz”?

Zgodnie z kształtowaniem się rozwoju mowy, dziecko nabiera umięjętności wymawiania głosek szumiących sz, ż, cz, dż w wieku 5 lat, natomiast głoska r zostaje utrwalona w wieku 6 lat. Od wszystkich reguł natomiast są wyjątki.

Należy zwrócić uwagę na to, czy dziecko ma prawidłową budowę narządów anatomicznych (czy nie ma np. zbyt krótkiego wędzidełka, które może powodować utrudnienia w opanowaniu wyżej wymienionych głosek), czy słuch fonematyczny jest prawidłowo rozwinięty (polega on na rozróżnianiu dźwięków).

Dodatkowo zawsze terapię powinno się rozpoczynać wtedy, gdy dziecko wadliwie realizuje daną głoskę, zamieniając ją na dźwięk nieistniejący w polskim systemie fonetycznym.

Sabina Rosołowska-Patuła, logopeda