Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 15

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 15, Tarnów
14 688 05 50, 14 688 05 51 – Rejestracja
14 688 05 84 – Rejestracja pediatryczna

mcm.net.pl
facebook.com/moscickiecentrummedyczne