Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w ZSM w Tarnowie, ul. Lippóczy’ego 4

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych

ul. Lippóczy’ego 4, Tarnów
14 621 04 08

zsmuz.tarnow.pl