Polski Związek Głuchych – Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu – Tarnów, ul. Brodzińskiego 16

Polski Związek Głuchych – Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Brodzińskiego 16, Tarnów
14 622 41 53

pzg.org.pl