Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, ul. Lwowska 38

Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Lwowska 38, Tarnów
14 621 38 24

jedyneczka.edu.pl