Przedszkole Publiczne nr 17 w Tarnowie, ul. Kościuszki 9

Przedszkole Publiczne nr 17

ul. Kościuszki 9, Tarnów
14 655 91 55

pp17.edunet.tarnow.pl