Salus Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Tarnów, al. M. B. Fatimskiej 11/1

Salus Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

al. Matki Bożej Fatimskiej 11/1, Tarnów
+48 502 161 740

salus.tarnow.pl
facebook.com/NPPPsalus


Zakres usług: organizacja zajęć z logopedą, neurologopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, psychologiem, diagnostą i terapeutą zaburzeń rozwojowych

Ponadto: trening słuchowy Johansena, zajęcia metodą W. Sherborne, instruktaż masażu Shantala