Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika

ul. Szpitalna 13, Tarnów
14  63 10 100 (centrala-całodobowy), 14 63 10 372 (izba przyjęć)

ssz.tar.pl