Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze, ul. Zbylitowskich 95A-D

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Zbylitowska Góra – Dwudniaki

ul. Zbylitowskich 95A-D, Zbylitowska Góra
(od września 2018 Ośrodek będzie działał w Dwudniakach)
14 633-19-30

soswprometeusz.pl
facebook.com/SOSWZbylitowskaGoraDwudniaki