Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 25 w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 4

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 25

ul. Bandrowskiego 4, Tarnów
14 655 80 18, 14 655 80 19

www.zso6.tarnow.pl