Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie, ul. Lippóczy’ego 4A

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących

ul. Lippóczy’ego 4A, Tarnów
14 690 49 99

nieslyszacytarnow.pl
facebook.com/nieslyszacytarnow