Zespół Niepłatnych Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie, ul. Okrężna 4A

Zespół Niepłatnych Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie

ul. Okrężna 4A, Tarnów
14 666 17 60

znss-tarnow.pl