MAMY PRAWO – wyniki audytu społecznego szpitali i oddziałów położniczych w województwie małopolskim

Pod koniec czerwca w Centrum Obywatelskim w Krakowie odbyła się konferencja zatytułowana „Mamy prawo – jak jest realizowane przez małopolskie szpitale i oddziały położnicze?”, na której po raz pierwszy zaprezentowano wyniki przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Obywatel Mama audytu społecznego szpitali i oddziałów położniczych w województwie małopolskim oraz wręczono certyfikaty „Znamy i dbamy o prawo mamy”.

obywatel mamaAudyt, przeprowadzony w ramach projektu „Mamy prawo”, objął wszystkie 28 szpitali i oddziałów położniczych w Małopolsce. Jego celem było zbadanie stopnia realizacji obowiązujących od 2012 roku standardów okołoporodowych, w tym respektowania planów porodowych przez szpitale, dostępu i udzielania informacji w trakcie, przed i po porodzie, prawa do intymności, a także poszanowania kobiety słowem, tonem, gestem przez personel medyczny.

Od lipca 2015 r. do stycznia 2016 r. zbierano informacje od kobiet, które urodziły dziecko w Małopolsce po 1 maja 2013 r. Informacje były zbierane w szpitalach, w ankietach wypełnianych przez kobiety po porodzie, a także poprzez ankietę online od kobiet, które urodziły dziecko wcześniej lub nie dotarły do nich audytorki Stowarzyszenia.

W wyniku audytu powstało 6 rankingów małopolskich szpitali, które prezentują stopień realizacji standardów dla poszczególnych szpitali w kategoriach:

PODMIOTOWOŚĆ w jakim stopniu realizowany jest standard w zakresie możliwości podejmowania przez rodzącą decyzji w sprawie porodu, zastosowanych zabiegów medycznych, tym co się z nią dzieje,

INFORMOWANIE – w jakim stopniu realizowany jest standard przekazywania informacji o przebiegu porodu, stanie zdrowia rodzącej i dziecka, o dostępnych środkach przeciwbólowych, dostępności usług itd.,

NATURALNOŚĆ – w jakim stopniu ograniczane są niezbędne interwencje medyczne do minimum,

WARUNKI – warunki szpitalne obejmujące warunki sanitarno-lokalowe, umożliwienie realizacji prawa do zachowania intymności, dostępność doradców laktacyjnych, wsparcia psychologicznego, proponowanie dodatkowych sprzętów ułatwiających poród,

ŻYCZLIWOŚĆ – w jakim stopniu realizowany jest standard poszanowania kobiety tonem, gestem, słowem,

RANKING OGÓLNY – ogólny stopień realizacji standardów opieki okołoporodowej dla każdego ze szpitali,

Ostatni, siódmy ranking, prezentuje wyniki w kategorii ZADOWOLENIE – czy wybrałaby Pani ten szpital ponownie?

Stowarzyszenie opublikowało również raporty indywidualne dla 28 szpitali i oddziałów położniczych w województwie małopolskim.
Raporty te wraz z rekomendacjami były przekazywane szpitalom i omawiane przez Stowarzyszenie na spotkaniach  z dyrekcją i personelem medycznym. Szpitale zostały poproszone o odniesienie się do wyników i całego audytu oraz odpowiedź, jakie działania zostaną podjęte i które rekomendacje będą wdrażane w placówce. Informacje od szpitali są umieszczane na bieżąco pod raportami na stronie internetowej projektu.

W tabeli poniżej: linki do raportów indywidualnych szpitali i oddziałów położniczych z Tarnowa i okolic oraz miejsca, które zajęły w poszczególnych rankingach.

P – Podmiotowość, I – Informowanie, N – Naturalność, W – Warunki, Ż – Życzliwość, Z – Zadowolenie, O – Ranking Ogólny

Miejsce w rankingu w poszczególnych kategoriach
Nazwa / Link do raportu indywidualnego P I N W Ż Z O
SPZOZ w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Więckiej 5  3 4 7 1 1 1
SPZOZ w Brzesku Szpital Powiatowy im. L. Rydygiera 1 2  8 8  7  5 4
Centrum Zdrowia Tuchów Oddz. w Dąbrowie Tarnowskiej 2 4  19  14  5  10 7
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 13 10  12  5 3  8 12
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie 18  16 13  3  12  19 16
Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. 4  7 10 2  6  14 8

Wszystkie rankingi oraz raporty dostępne są na stronie internetowej projektu: prawomamy.pl (zakładki Audyt oraz Raporty).

Źródło: Projekt „Mamy Prawo” (prawomamy.pl)