Najważniejsze (wybrane) wytyczne ministra zdrowia dotyczące higieny procesu przechowywania mleka kobiecego

PRZECHOWYWANIE POKARMU

1.  Pojemniki do przechowywania i zamrażania pokarmu powinny być wykonane z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością, które jednocześnie nie zawiera bisfenolu A. Powinny być szczelnie zamykane.

2. Pokarm należy przechowywać w pojemnikach, na których umieszczono informację o dacie i godzinie jego odciągnięcia.

3. Można mieszać ze sobą porcje pokarmu odciągniętego w ciągu ostatnich 12 godzin, jeżeli zostały one uprzednio schłodzone do tej samej temperatury. Nie należy dolewać świeżo odciągniętego mleka do pokarmu, który został już wcześniej schłodzony.

4. Przygotowując porcje pokarmu dla dziecka, warto dostosować je do jego indywidualnych potrzeb. W pierwszych dniach życia dziecka są to naprawdę niewielkie ilości pokarmu (na jedno karmienie wystarcza kilka – kilkanaście mililitrów mleka kobiecego). Przygotowywanie małych porcji pokarmu jest szczególnie istotne w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie, gdyż stosowanie zbyt dużych pojemników może powodować istotne straty pokarmu. Podgrzane, a niezjedzone przez wcześniaka porcje pokarmu, trzeba wylać. Stosowanie zbyt dużych butelek może też skutkować fałszywymi wyobrażeniami o oczekiwanej ilości mleka, która jest potrzebna dziecku, i błędnym przekonaniem, że matka ma za mało pokarmu.

5. Do przechowywania pokarmu w zamkniętych pojemnikach w lodówce nie należy używać półek znajdujących się na jej drzwiach – umieszczony tam pokarm jest narażony na częste zmiany temperatury.

10. Dziecku nie wolno podawać mleka, które było przechowywane niewłaściwie lub zbyt długo!

 babys zufriedenheit

Wytyczne dotyczące przechowywania mleka odciągniętego przez matkę dla własnego dziecka

Warunki przechowywania pokarmu

Pokarm dla dzieci urodzonych o czasie Pokarm dla wcześniaków i dzieci chorych
Temperatura pokojowa (powyżej 25 do 37°C) Do 4 godzin Do 1 godziny
Temperatura pokojowa (powyżej 15 do 25°C) Do 8 godzin Do 1 godziny
Temperatura do 15°C Do 24 godzin Do 1 godziny
Lodówka (tylna ściana) +4°C Nie przechowujemy na drzwiach lodówki 2 – 5 dni 96 godzin
Zamrażalnik lodówki (wspólne drzwi lodówki i zamrażalnika ) -10°C 2 tygodnie 1 tydzień
Chłodziarko – zamrażarka (oddzielne drzwi lodówki i zamrażalnika) – 14°C 3-4 miesiące Kilka tygodni
Zamrażarka -18 do -20°C 6 miesięcy lub dłużej 3 miesiące

 

Pełny tekst wytycznych znaleźć można na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&mt=&my=739&ma=032655

Źródło: www.mz.gov.pl