Niepłatna Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Tarnowie, ul. Okrężna 4A

 

Niepłatna Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Adres: ul. Okrężna 4A, 33-100 Tarnów

Telefon: 14  626-97-51

Strona www: http://www.znss-tarnow.pl

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt