Niepubliczne Przedszkole Specjalne PSOUU w Tarnowie, ul. Okrężna 4A

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Adres: ul. Okrężna 4A, 33-100 Tarnów

Telefon: 14  627-10-22

Strona www: http://www.psouutarnow.org

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt