Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Klamka zapadła, sejm przyjął nowe zasady rekrutacji w przedszkolach. Zmiany w przepisach spowodowane są wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że preferencje w przyjmowaniu do przedszkoli publicznych musi regulować ustawa.
Najistotniejszymi kryteriami, które zadecydują o przyjęciu dziecka do przedszkola będą:

  • miejsce zamieszkania dziecka – pierwszeństwo otrzymają dzieci z gminy, na terenie której znajduje się przedszkole,
  • niepełnosprawność dziecka lub rodziców,
  • wielodzietność, dzieci z rodzin, gdzie jest więcej niż trójka dzieci mają pierwszeństwo,
  • praca zawodowa obojga lub jednego rodzica.

Istotną zmianą jest zdefiniowanie pojęcia rodzica samotnie wychowującego. Rodzice wychowujący wspólnie dziecko, ale nie będący w związku małżeńskim nie będą już mogli liczyć na dodatkowe punkty przy rekrutacji.

Ustawa daje dużą możliwość określenia dalszych kryteriów rekrutacji – dostosowanych do lokalnych potrzeb – gminom.Szczegóły ustawy na stronie: https://www.men.gov.plŹródło:https://www.men.gov.pl/