Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych

Adres: 33-271 Jadowniki Mokre 340

Telefon: 14 644 13 04

E-mail: oik.jadowniki@o2.pl

Strona www: http://www.ok.fine.pl/jadowniki/osrodek_interwencji_kryzysowej.html

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych od grudnia 2006 roku. Jest placówką o zasięgu ponadgminnym dla Powiatu Tarnowskiego – dotowany jest z budżetu Powiatu Tarnowskiego.

Oferta Ośrodka skierowana jest do osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych (m. in. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, trudności wychowawcze, kłopoty małżeńskie) – wszystkich tych, którzy przeżyli zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia lub mają poczucie, że trudna sytuacja ich przerasta.

Do Ośrodka może się zgłosić każdy, kto chce uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną czy socjalną. W OIK pracuje również mediator rodzinny, udzielający pomocy rodzinom w osiągnięciu porozumienia w sytuacjach konfliktowych, małżeństwom w odbudowie relacji, w tym w sytuacjach zagrożenia separacją lub rozwodem oraz rodzicom/opiekunom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi.

Specjaliści dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt