„Płynie Wisła, płynie…” – VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być…”

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Dzieckiem być…”: „Płynie Wisła, płynie…”. Tegoroczna edycja konkursu związana będzie z Królową Polskich Rzek, ponieważ rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Rzeki Wisły.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej, zachęcanie uczniów zdolnych, ambitnych do wypowiedzi w dyscyplinach plastycznych, poprzez wykonanie prac zgodnych z tematyką konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: „Maluch”, „Młodzik” i „Nastolatek”.

I etap konkursu – szkolny
Nauczyciel plastyki danej szkoły przeprowadza eliminacje szkolne do Konkursu i dostarcza na adres ZSP w Tarnowie prace uczniów. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze prace, które zostają zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

II etap konkursu
Drugi etap konkursu odbywa się w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii uczestniczą w bezpłatnych, czterogodzinnych warsztatach, podczas których, pod kierunkiem artystów nauczycieli ZSP, wykonują pracę zgodną z tematyką konkursu.

Po zakończeniu warsztatów, Komisja Konkursowa wyłoni wśród uczniów zwycięzców w poszczególnych kategoriach. W każdej kategorii za I, II i III miejsce przyznawane są nagrody.
W czasie trwania warsztatów dla uczniów, nauczyciele-opiekunowie zaproszeni są do udziału w seminarium oraz warsztatach, prowadzonych przez nauczycieli ZSP.

Rozdanie dyplomów i nagród odbywa się w galerii ZSP w Tarnowie podczas uroczystego wernisażu poprzedzonego zwiedzaniem szkoły, między innymi: pracowni rysunku i malarstwa, rzeźby, projektowania graficznego, aranżacji wnętrz, meblarstwa artystycznego, podstaw projektowania, fotografii i filmu, tkaniny artystycznej i renowacji mebli oraz elementów architektury.

Terminarz konkursu
Termin nadsyłania prac konkursowych: 12.01.2018
Termin rozstrzygnięcia I etapu konkursu: do 19.01.2018
Termin II etapu konkursu: 06.02.2018
Przewidywany termin rozstrzygnięcia II etapu konkursu, spotkania laureatów, wręczenia nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: 02.03.2018

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zsp.tarnow.pl.