Potwierdzanie prawa do świadczeń (eWUŚ)

nfz4Czy jestem ubezpieczony?

Przychodząc do lekarza zadajesz sobie pytanie, czy jestem ubezpieczony? Czy mam prawo do świadczeń?

Od 1 stycznia 2013 r. nie trzeba już wróżyć z fusów ani korzystać z usług wróżki, żeby to sprawdzić.

 

Wystarczy, że będziesz miał przy sobie jeden z wymienionych dokumentów:

 nfz5
• dowód osobisty,

• paszport,

• prawo jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia:

• aktualną legitymację szkolną.

Pamiętaj!

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania. Dlatego zapamiętaj swój PESEL albo miej przy sobie dokument z tym numerem.

Podaj swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

Ważne!

Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.

Nie martw się!

nfz6Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie  potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, tak jak dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych, np.:

• zaświadczeniem z zakładu pracy,
• legitymacją emeryta lub rencisty,
• aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać:

• imię i nazwisko pacjenta,
• adres zamieszkania,
• podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura,
• numer PESEL,
• rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza.

Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ.

Małopolski: 12 29 88 386
Dolnośląski: 71 79 79 199
Kujawsko-Pomorski: 52 32 52 700
Lubelski: 81 53 10 500, 81 19 488
Lubuski: 68 328 77 77
Łódzki: 42 275 49 41
Mazowiecki: 22 582 84 42
Opolski: 77 40 20 176, 77 40 20 169
Podkarpacki: 17 86 04 003
Podlaski: 85 745 95 62
Pomorski: 58 32 18 635, 58 32 18 626
Śląski: 32 735 19 00
Świętokrzyski: 41 36 46 288
Warmińsko-Mazurski: 94 340 67 12, 800 133 773
Wielkopolski: 800 800 805
Zachodniopomorski: 91 46 45 045, 94 34 06 712

Żródło – www.nfz.gov.pl