Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

 

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Urząd Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3

Telefon: 14 688 24 00

Czynne: wtorek i piątek, w godzinach od 16:00 do 18:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 9

Telefon: 14 688 20 20

Czynne: III piętro, pok. 27 – czwartek, w godzinach od 13:00 do 15:00;