Rusza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017

Do 30 listopada 2017 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Stypendium skierowane jest:

do uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych (kl. IV-VI), dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu lub szkół ponadgimnazjalnych publicznych bądź niepublicznych dla dzieci i młodzieży mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa (bez względu na miejsce zamieszkania) – w tym przypadku wnioskodawcą jest dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017;

 do uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa w roku szkolnym 2016/2017, a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia lub sam pełnoletni uczeń.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

– wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi
– wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi
– wykazali się wybitnymi osiągnięciami sportowymi

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie EduNet Nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017

Źródło: EduNet