Sejm przyjął urlopy rodzicielskie

Sejm_rp_front_20070103Sejm RP 28 maja 2013 r. jednogłośnie przyjął nowelizację kodeksu pracy, wydłużającą urlopy dla rodziców. Ustawa ma wejść w życie 17 czerwca, od tej daty rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.   

Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka.

Posłowie wprowadzili dodatkowo do kodeksu pracy poprawkę, zgłoszoną przez SLD, zgodnie z którą bezpłatny urlop wychowawczy może być wykorzystany przez rodzica do końca 5. roku życia dziecka.

Wydłużony, płatny urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowach zlecenia i samozatrudnionych.

Obecnie w okresie płatnego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, po nowelizacji, byłoby to 100 proc. przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni.

Sześć tygodni urlopu dodatkowego można podzielić maksymalnie na dwie części, trwające minimum tydzień, a 26 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, trwających minimum osiem tygodni. Urlop musi też mieć charakter ciągły, tzn. urlop rodzicielski musi przypadać bezpośrednio po dodatkowym oraz części tych urlopów muszą następować bezpośrednio jedna po drugiej.

Urlop dodatkowy i rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze, nie wyższym jednak niż pół etatu. Z urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać jednocześnie oboje rodzice, lecz wówczas łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni. Bez zmian pozostaną przepisy o dwóch tygodniach urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla ojców.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl), fot. Piotr Waglowski (źródło: Wikipedia )