„Siła kobiet!” – rekrutacja do nowego projektu mającego na celu wsparcie osób młodych pozostających bez pracy

Trwa rekrutacja do projektu „Siła kobiet!” skierowanego do kobiet w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo z terenu województwa małopolskiego (powiatu dąbrowskiego, brzeskiego i tarnowskiego – bez miasta Tarnów).

W ramach projektu uczestniczkom oferowane jest wsparcie dostosowane do ich potrzeb, m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, płatne 4 lub 6 miesięczne staże, szkolenia zawodowe, bon na zasiedlenie i inne formy aktywizacji zawodowej.

Projekt realizowany jest przez firmę EUROKONSULTANT mieszczącą się w Tarnowie przy ul. Kościuszki 37A (II piętro). Dokumenty rekrutacyjne można składać do 15 września.

Więcej informacji, regulamin projektu oraz dokumenty rekrutacyjne na stronie www.sila-kobiet.pl.