Stypendia powiatu dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Powiat Tarnowski tradycyjnie przyznaje stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów. Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami można składać do 10 października br. W sumie do rozdzielenia jest 130 tys. zł. Stypendia trafią do młodzieży z końcem bieżącego roku.

Stypendium jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego oraz studentów będących mieszkańcami tego Powiatu.

Stypendium przyznawane jest studentom w dziedzinie nauki, natomiast uczniom w dziedzinach: nauki, kultury i sztuki oraz sportu.
 
Zasady udzielania stypendium oraz wnioski o jego udzielenie dostępne są na oficjalnej stronie Powiatu Tarnowskiego http://www.powiat.okay.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie (Kancelaria Rady Powiatu Tarnowskiego – pokój 119).
Wszystkie dokumenty należy złożyć do 10 października u dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych bądź w Kancelarii Rady Powiatu Tarnowskiego przy ulicy Narutowicza 38 w Tarnowie (pokój 119).
Wnioski zostaną rozpatrzone do końca listopada, a stypendium uczniowie i studenci otrzymają jeszcze przed końcem roku.
 
Źródło: Powiat Tarnowski