Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie, ul. Niedomicka 20

 

Szkoła Podstawowa nr 10

Adres: ul. Niedomicka 20, 33-100 Tarnów

Telefon: 14  626-69-58

Strona www: http://www.sp10tarnow.prospect.pl/

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt