Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym, Rynek 4/3

 

Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym

Adres: Rynek 4/3, 33-100 Tarnów

Telefon: 14 622 40 43

E-mail: ttzps@op.pl

Strona www: http://ttzps.blog.onet.pl/

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Profilaktyka negatywnych zjawisk społecznych.

2. Przeciwdziałanie i minimalizacja skutków istniejących problemów społecznych.

3. Podnoszenie świadomości dotyczącej zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych.

4. Promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie pozytywnych wzorców i postaw.

5. Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt