Technikum nr 9

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

Adres: ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów

Telefon: 14  622-00-75

Strona www: http://www.zseo.tarman.pl/