Technikum nr 9 w ZSEO w Tarnowie, ul. Sanguszków 28

Szukasz podstawowych informacji o technikum numer 9 w Tarnowie? U nas poznasz adres tej szkoły, dowiesz się jak skontaktować się z jej pracownikami telefonicznie czy też sprawdzisz adres jej strony internetowej. Sprawdź te informacje i przekonaj się, czy dobre technikum numer 9 w Tarnowie to miejsce dla Ciebie lub Twojego dziecka!

Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych

Adres: ul. Sanguszków 28, 33-100 Tarnów

Telefon: 14  622-00-75

Strona www: http://www.zseo.tarman.pl/