Urlop rodzicielski i urlop ojcowski

Urlop rodzicielski

Nowa ustawa o urlopach związanych z urodzeniem się dziecka wprowadziła od dnia 17 czerwca 2013 r. urlop rodzicielski.

Jego wymiar wynosi do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlop ten przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu przed nim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (art. 182¹ª § 1 Kodeksu Pracy).

Urlop rodzicielski można wykorzystać w pełnym albo niepełnym wymiarze, w jednej, dwóch lub trzech częściach. Części te nie muszą być równe, ale każda z nich musi obejmować minimum 8 tygodni i następować bezpośrednio po części ją poprzedzającej (art. 182¹ª § 2 Kodeksu Pracy). 

family

Do urlopu rodzicielskiego ma prawo zarówno mama, jak i tata dziecka. To do nich należy decyzja, czy i w jaki sposób go wykorzystają. Urlop może wykorzystać jeden z rodziców, mama i tata mogą podzielić go między sobą albo też przebywać na nim jednocześnie. W tym ostatnim przypadku jest to możliwe przez maksymalnie 13 tygodni (art. 182¹ª § 3 Kodeksu Pracy).

W czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego można pracować u pracodawcy udzielającego tego urlopu, w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu (art. 182¹ª § 6 Kodeksu Pracy). 

Urlop ojcowski

Pracownikowi, który został tatą przysługuje urlop ojcowski, niezależnie od urlopu macierzyńskiego mamy dziecka.
Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie i można go wykorzystać w dowolnym czasie od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 1 roku życia, a więc również w czasie korzystania przez mamę dziecka z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Żeby go otrzymać należy złożyć pisemny wniosek (pracodawca jest zobowiązany go uwzględnić) w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (art. 182³ Kodeksu Pracy).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.rodzicielski.gov.pl, Państwowa Inspekcja Pracy http://www.pip.gov.pl, Kodeks Pracy (stan na listopad 2013)