Większe wsparcie finansowe dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Protesty rodziców niepełnosprawnych dzieci w Sejmie przyniosły skutek w postaci uchwalenia ustawy podnoszącej świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Wsparcie finansowe wzrośnie od 1 maja br. z obecnych 820 zł do 1000 zł netto. Od 1 stycznia 2015 r. będzie to 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom, którzy rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Ustawa musi być jeszcze zatwierdzona przez Senat.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl