Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabosłyszących w ZSSdNiSS w Tarnowie, ul. Lippóczy’ego 4A

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących i Słabosłyszących

w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Adres: ul. Lippóczy’ego 4A, 33-100 Tarnów

Telefon: 14  690-49-99

Strona www: http://www.nieslyszacytarnow.pl

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt