Zmiany w urlopach wychowawczych od 1 października 2013

Z dniem 1 października 2013 wchodzą w życie następujące zmiany w urlopach wychowawczych:

1) Zmienia się przede wszystkim określenie wymiaru urlopu wychowawczego: zamiast „do 3 lat” ustawodawca posłużył się sformułowaniem „do 36 miesięcy”. Wymiar urlopu nie uległ więc zmianie, a jedynie sposób określenia.

2) Każdy z rodziców lub opiekunów dziecka ma wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy, czyli w przypadku chęci wykorzystania całego wymiaru urlopu wychowawczego, 35 miesięcy przypada jednemu rodzicowi, a drugiemu jeden pozostały miesiąc. Żaden z rodziców lub opiekunów dziecka nie będzie mógł zrezygnować z należnego mu miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna. Wymiar urlopu w przypadku dziecka niepełnosprawnego wygląda identycznie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jedno z rodziców nie żyje lub gdy nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony albo gdy uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu.

 3) Urlop będzie można wykorzystać w 5 częściach (a nie jak dotychczasowo w 4). Jeśli rodzice będą chcieli wykorzystywać urlop jednocześnie to tylko przez 4 miesiące (do tej pory przez 3 miesiące).

4) Urlop wypoczynkowy nie ulegnie przedawnieniu ze względu na długie korzystanie z urlopu wychowawczego. Pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed pójściem na urlop wychowawczy.

 

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/